Ekologie, třídění odpadu a životní prostředí. Proč se tím máme zabývat? Nejenže tříděním a minimalizací směsného odpadu ulehčíte planetě, ale také snížíte náklady své domácnosti, protože za svoz odpadu se platí ne zcela malé sumy. Přečtěte si o tom, jak správně třídit odpad, o možnostech odpadových nádob a jak snížit množství směsného odpadu ve vaší domácnosti.

Fakta o třídění odpadu

Třídění odpadu je činnost, která by měla být v každé moderní domácnosti automatickou a samozřejmou činností. V České republice má možnost třídit odpad 99 % všech obyvatel a celkem 73 % Čechů třídí odpad pravidelně. Každý rok se procento obyvatel a domácností, které třídí, zvyšuje. Většinou domácnosti třídí papíry, plasty a sklo.

Jak třídit odpad doma

Základ třídění odpadu v domácnosti je vytvořit si podmínky co nejpohodlnější pro každodenní fungování. Velice užitečnými se v domácnosti mohou stát separované odpadkové koše na tříděný odpad, které pomohou s přehledností a efektivitou třídění. Oddělené nádoby by měly být alespoň na plasty, papír, sklo a ideálně na bioodpad. Ve většině obcích a městech již je snadná dostupnost sběrných míst. Aby se jednalo o samozřejmou a automatickou činnost domácnosti, musí jít příkladem zejména rodiče svým dětem. 

Časté omyly při třídění odpadu

Se tříděním odpadu a recyklováním se pojí celá řada omylů a chybných domněnek. Co se týká plastů, říká se, že obaly je nezbytné vymývat. Do kontejneru na plast je možné vhodit ale i mírně znečištěnou plastovou tašku, PET lahev, kelímek apod. Problém je u třídění plastů pouze mastnota, ta musí být důkladně vymyta saponátem. Dále není příliš známo, že do kontejneru na plasty patří také plechové obaly od nápojů a drobný neostrý kovový odpad. Často tak končí plechovky ve směsném odpadu, a to právě hliník je obal, který je z ekologického hlediska nejhorším nápojovým obalem. Do žlutých kontejnerů ovšem naopak nepatří konzervy, hřebíky a jiné ostré kovové předměty.

Směsný odpad a kde ho dočasně skladovat

I přes to, že odpad ve většině domácností bývá tříděn, vzniká každý den nějaké množství odpadu všeho druhu. V průměru káždý člověk vyprodukuje 6 kilogramů odpadu za týden. Každý tak potřebuje nějakou nádobu, do které budou odpadky vkládány. A co je vlastně podstatné pro výběr odpadové nádoby pro domácnost nebo pro firmu? Pojďme se podívat na pár aspektů, které jsou důležité před pořízením nádoby zohlednit.

Odpadovou nádobu vybírejte dle:

  • množství odpadu, který je domácností nebo firmou týdně vyprodukován,
  • druhu odpadu,
  • prostoru, kde bude nádoba umístěna.

Dále mohou být nádoby plastové, jejichž výhodou je snadná manipulace, nižší náklady na pořízení a vydrží vysoké teploty, až na žhavý odpad. Variantou k výběru jsou nádoby plechové, kterým naopak žhavý popel nijak neuškodí a navíc jsou odolnější vůči řádění vandalů. Časem se na nich ovšem projeví vliv koroze. Je tak na každém, jaké variantě nádoby dá přednost.

Redukce směsného odpadu se zahradním pomocníkem

Mezi základní pomocníky na vaší zahradě by měl patřit rozhodně kompostér. Protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Kompostéry předchází tvorbě odpadu a většímu množství odpadu na skládkách, protože v popelnicích končí až 50 % odpadu, který by mohl být vyhozen a rozložen v kompostéru.

Co vše můžeme dát do kompostéru?

Do bioodpadu do kompostéru patří veškerý zahradní odpad jako tráva, listí, piliny, hlína apod. Tipem je, že pokud máte například hodně posečené trávy, listí nebo štěpky, můžete proces kompostování urychlit směsí mikrobiologických kultur a enzymů. Do kompostéru patří také odpad, který se vytváří během vaření doma v kuchyni, který do kompostového odpadu můžete také zařadit. Pokud máte kompostér nebo se k jeho koupi teprve chystáte, můžete nadále místo do směsného odpadu házet do kompostéru také kávový lógr, vyluhovaný čaj sypaný, skořápky z vajec, bioodpad z kuchyně od zeleniny a ovoce (ne tropického), drcené ořechové skořápky a dokonce papírové kapesníky. Praktické je, si v kuchyni vytvořit oddělený košík na bioodpad, který jednoduše následně hodíte do kompostéru.