roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) patří mezi onemocnění, která se řadí do autoimunitních. Je to relativně častá choroba, která poškozuje centrální nervovou soustavu. V ČR jí trpí přibližně 20 tisíc lidí.

Příznaky roztroušené sklerózy

Symptomy tohoto onemocnění můžeme rozdělit na 2 skupiny – na příznaky první (poruchy zraku a senzitivní obtíže) a příznaky pozdější (třes, únava, dvojité vidění, poruchy rovnováhy, změny chování a paměti, slabost rukou a nohou a další).

Nástup onemocnění potkává jedince mezi 20. až 40. rokem života. Až 70 % nemocných jsou ženy. Hodně nemocných je i mezi kuřáky. Nemoc se projevuje obdobím vzplanutí zánětu a obdobím klidu, která se střídají.

Během ataky (vzplanutí) buňky vlastního imunitnímu systému nefungují, jak by měly a napadají obaly vláken nervů a tím způsobují jejich rozpadání. V místech, kde se přeruší nervová vlákna, jsou tzv. plaky. Signály se přes tato hluchá místa nevysílají správně. Dochází také k odumírání samotných nervových buněk.

Příčiny roztroušené sklerózy

Zatím není příčina roztroušené sklerózy známá, ale převládá příklon k názoru, že záleží na více faktorech, které mohou bý jak vnější, tak vnitřní.

Ke vnějším faktorům patří například prostředí, genetika nebo hormony. Mezi vnitřní faktory spojované s RS lze počítat kouření, nedostatek vitamínu D, střevní mikrobiom nebo herpetické viry.

Toto onemocnění může propuknout u každého, někteří lidé jsou však kvůli výše vyjmenovaným faktorům náchylní více.

Léčba roztroušené sklerózy

Přístupy v léčbě by se daly rozdělit na dva: 

  • dlouhodobá terapie, 
  • léky na akutní vzplanutí.

Při dlouhodobé terapii se pracuje s léky pomáhajícími měnit průběh nemoci (tzv. biologická léčba). Tento typ léčby ovlivňuje imunitní systém tak, aby frekvence atak byla menší či vzplanutí zmizela úplně a léky mají také za úkol omezit rozvoj choroby v CNS.

Mohou se užívat i další léky, které pomáhají zvládat příznaky nemoci (např. léky na bolest apod.). Důležité je však mít plán léčby vytvořený na míru od lékaře speciality na RS.

Pokud přicházejí ataky, pacient musí užívat vysokodávkové kortikosteroidy.

Tělesná aktivita jako léčba RS

V rámci léčby roztroušené sklerózy se osvědčuje i pravidelný pohyb a fyzioterapie. Zařaďte pravidelnou tělesnou aktivitu každý den nebo obden do svého dne a uvidíte, jak se vám zlepší kvalita života.

Pacientům s RS se doporučuje především pravidelný aerobní tréninky, do kterého spadá jízda na rotopedu, turistika, rychlá chůze, běžkování, plavání nebo také nordic walking. Jde tedy o aktivity s dostatkem pohybu bez nadměrného zatížení.

Aerobní trénink může být doplněn i o silový trénink, počítejte však s tím, že je důležité zátěž správně nastavit s pomocí odborníka.