S příchodem potomka je spojeno štěstí, ale také spousta nových starostí a obav o jeho zdraví. Vývoj dítěte má své fáze, které jsou lékařsky kontrolovány v dětských ordinacích pediatry a později při povinných preventivních prohlídkách dětí. Pokud se objeví syndrom nebo příznak, který signalizuje onemocnění, je třeba na něj upozornit pediatra.

Dětský sport a zdraví

Zdravé dítě je fyzicky zdatné, hravé, většinou dobře naladěné a v kondici. Motorickou zdatnost zaznamenáváme již v novorozeneckém období. Jsou děti línější a děti temperamentnější. Tento charakter typu se obvykle zvýrazní v pozdějších dnech.

 • Období od 28. dne do 1. roku života se nazývá kojenecký věk. V této vývojové fázi dítě doslova řádí. Poznává nejen své okolí a jeho nástrahy, ale začíná vnímat i možnosti svého pohybu.
 • Dítě ve věku od 1 do 3 let se nazývá batole. Všem pozorným rodičům jsou v tomto období jasné pohybové dispozice.
 • Od 3 do 6 let prochází dítě předškolním věkem. Začne se zajímat mimo jiné o pohybové aktivity a sport. V této době je dobré vyzvednout koníčky a seznámit dítě s možnostmi zaměření jeho zájmu.
 • Od 6 do 12 let věku říkáme mladší školní věk. Pokud rodiče zanedbávají pohybové a sportovní návyky dítěte v tomto věku, je možné, že si je ve vyšším věku nikdy neosvojí.
 • Ve věku 12-15 let je dítě ve starším školním věku, kdy by mělo sportovat naplno a dosahovat alespoň standardních výsledků v některé pohybové aktivitě.
 • 15-18 let dítě prochází pubertou, i když současnost přináší snížení věku, kdy puberta nastupuje. Pokud se dítě nevěnuje žádným sportovním aktivitám, které napomáhají jeho fyzickému a duševnímu rozvoji, dítě může mít značné problémy se soustředěním a jeho fyzickým zdravím.
cvičení

Nejčastější problémy ve vývoji a růstu dětí

Zodpovědný a milující rodič věnuje dítěti veškerý svůj volný a někdy i nedostupný čas. Sleduje jeho vývoj, nálady, záliby a pomáhá mu poznávat svět kolem sebe. Pokud má dítě zdravotní problém, je obvykle vyděšené a hledá informace a řešení. Někdy je dítě sice zdravé, ale může mít tzv. vývojové anomálie, které neklasifikujeme jako nemoc. Patří mezi ně:

 • obezita způsobená nesprávným životním stylem. Lékařské vyšetření musí vyloučit jakékoli vnitřní poruchy vylučování.
 • hypermobilita – je zvýšená pohyblivost kloubů a je většinou geneticky podmíněná.
 • ploché nohy – v dnešní době velmi častá anomálie. Rozsah příčin a následků je velmi různorodý. Toto téma vyžaduje širší obsah a budeme se mu věnovat ve zvláštním článku.
 • získaná skolióza – je porucha zakřivení páteře, která vznikla v průběhu života nesprávným pohybovým stylem. Existuje také vrozená skolióza, která se může vyvíjet patologicky a vyžaduje náročnější lékařskou a fyzioterapeutickou péči.
 • posturální poruchy – není přítomna skolióza nebo jsou přítomny pouze mírné poruchy zakřivení, ale jsou zřetelné známky posturální asymetrie.

Příčiny bolesti zad u dětí

Zdravé dítě s bohatým životem pro různé fyzické a duševní záliby nepociťuje bolesti zad ani jiných částí těla. V období růstu si však může stěžovat na občasné bolesti zad nebo končetin, které však nejsou intenzivní a časem ustoupí. Pokud však bolest zad zesílí a přetrvává, je důležité zvýšit pozornost a hledat příčiny. Není těžké předpokládat, že bolest pramení z nedostatku zdravého pohybu. Současný “počítačový věk” s sebou přinesl chronicky pohybově patologickou společnost. Rodiče postupně zvyšují benevolenci vůči pohybovému režimu svých dětí, protože jsou sami unavení.

Častěji navštěvují lékaře, místo aby zvýšili sportovní aktivity celé rodiny. Ke zhoršení zdravotního stavu celé populace přispívá také nedostatečná výchova a povědomí o potřebě pohybu u dětí.

tenis

Co způsobuje bolesti zad u dětí

 • všechny výše popsané anomálie
 • nedostatek pohybu
 • oslabení břišních svalů 
 • přetížení extrémní zátěží při sportovních aktivitách
 • nesprávné pohybové návyky při běžných denních činnostech jako je sezení, nošení školní tašky apod.
 • nesprávná výživa
 • příznak onemocnění

Co pomáhá při bolestech zad

Při řešení následků je nejdůležitějším úkolem identifikovat příčinu. Jakmile lékařské vyšetření vyloučí závažnější onemocnění, je třeba změnit pohybový režim dítěte. V mnoha případech stačí vymyslet nějakou intenzivní a systematickou sportovní aktivitu. Pokud bolest přetrvává, je vhodné navštívit fyzioterapeuta, který vhodně sestaví skupinu zdravotních cviků zaměřených na daný problém. Specializovaná cvičení se skládají z 

 • posilovací izometrické cviky
 • dechová cvičení
 • cvičení s overballem
 • cvičení s míčem
 • cvičení s therabandem
 • cvičení na gymnastickém míči
 • koordinační cvičení
 • relaxační cvičení
cvičení s overballem

Návod na domácí cvičení dětí najdete v letácích, které jsou k dispozici třeba na odděleních léčebné rehabilitace.

Jak narovnat záda

Existuje mnoho způsobů, jak napravit a udržet záda bez bolesti.

Kromě úpravy pohybových a sportovních aktivit je dobré zvážit, zda je matrace dětské postele dostatečně kvalitní. Hrudkující měkká matrace může při vývoji napáchat mnoho škody a nekvalitní spánek přispívá k celkové únavě.

Zejména při učení nezáleží na tom, na jaké židli dítě sedí. Vhodná křesla mají anatomické úpravy a nastavitelnou výšku sezení. Při nesprávném držení těla je vhodné střídat sezení na židli se sezením na gymnastickém míči. V případě bolesti zad lze dítě protáhnout tak, že si lehne přes míč břichem a pak zády, dokud se záda zcela neprohnou.

Prioritou by měl být výběr pohodlné a kvalitní obuvi, ve které dítě tráví nejvíce času.

Zkontrolujte zvyky při nošení školních tašek. Velká zátěž na jednom rameni, která se nosí denně, může velmi nepříznivě ovlivnit celkový fyzický vývoj.

školní tašky

Pokud vaše dítě sportuje, může se bolest zad projevit celkovým přetížením. Takovým dětem je třeba dopřát relaxaci, plavání nebo masáž od odborníka. 

5 cviků při bolestech zad u dětí

 1. Leh na zádech, ruce pod hlavou, hlava mírně zvednutá nad podložku. Dítě se pohybuje ve vzduchu pomocí nohou po dobu 1 minuty. Opakujte 3krát.
 2. Leh na zádech s pokrčenými koleny, mezi koleny držíme overball. S nádechem tlačíme overball koleny, s výdechem natáhneme natažené ruce ke kolenům a vrátíme se do lehu. Opakuje se 10 krát.
 3. Leží na zádech, oběma rukama objímá pokrčené nohy, zvedá hlavu ke kolenům a houpe se jako na kolébce.
 4. Vleže na břiše s nataženýma nohama a rukama.  S nádechem dítě zvedne ruce, nohy a hlavu nahoru, s výdechem se vrátí zpět dolů.
 5. Vleže na břiše s nataženýma nohama, paže spočívají na dlaních a dítě se s nádechem opírá o paže v předklonu, s výdechem se dítě vrací zpět (pozice kobry).

Bolesti zad u dětí řešíme individuálně podle jejich vývojových možností a schopností. Mladší děti do cvičení nenutíme, ale hravou formou je přimějeme k pohybu. Prolézačky, švihadla, obruče, míče a fitbaly jsou pro ně přirozené a slouží svému účelu.

cvičení s dětmi

Starší děti si snáze zafixují zdravotní cvičení a získají sportovní návyky. V období dospívání jsou komunikace a disciplína problematické, proto je vhodné motivovat dítě skupinovými aktivitami a dbát na to, aby se do volnočasových aktivit zapojila celá rodina.

Dbejte na vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí a pravidelně kontrolujte jejich návyky v běžných denních činnostech. Tímto způsobem budete moci rychle identifikovat příčiny bolesti a v mnoha případech ušetřit dítěti návštěvu lékaře.